W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Muzeum Historyczne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Muzeum Historyczne.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 

Treści niedostępne

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych.
  • Treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności.
  • Prowadzone są prace dostosowujące stronę internetową dla osób niepełnosprawnych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Muzeum Historyczne.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Jacek Szczepański. Kontakt: admin@muzeum.legionowo.pl, tel. 227742166. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Muzeum Historyczne odpowiada Jacek Szczepański, admin@muzeum.legionowo.pl, tel.227742166.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Muzeum Historyczne w Legionowie dysponuje trzema budynkami.

Willa ul. Adama Mickiewicza 23, 05-120 Legionowo. Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne i ewakuacyjne. Przy wejściu głównym znajduje się przycisk do wezwania pomocy przy wjeździe wózkiem inwalidzkim. Jest możliwość skorzystania ze schodołazu.

Nad wejściami nie ma głosików naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Sale wystawowe znajdują się na parterze, przejścia pomiędzy salami pozbawione są progów.

Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak dostępności tłumacza migowego.

Miejsca parkingowe znajdują się na terenie muzeum.

Pawilon ul. Adama Mickiewicza 23, 05-120 Legionowo. Budynek parterowy.

Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach oraz pochylnia wraz z poręczami zaprojektowana dla wózków inwalidzkich.

Zwiedzający przybywa do przestronnego holu na parterze, gdzie znajduje się pracownik muzeum.

W pawilonie brak jest ograniczeń, przejścia pomiędzy salami są pozbawione progów.

Na szklanych drzwiach i oknach umieszczono dla bezpieczeństwa naklejki ostrzegawcze.

Na parterze znajduje się specjalna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak dostępności tłumacza migowego.

Miejsca parkingowe znajdują się na terenie muzeum.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Filia "Piaski" al. Sybiraków 23, 05-119 Legionowo. Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

W budynku znajdują się dwa wejścia, wejście główne od Al. Sybiraków oraz wejście dla pracowników od strony Szkoły Podstawowej nr 8.

Do budynku prowadzi chodnik ze schodami. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Przy drzwiach wejściowych znajdują się schody. Jest możliwość skorzystania ze schodołazu. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownicy pomagają w wejściu do obiektu.

W budynku znajduje się specjalna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak dostępności tłumacza migowego.

Miejsca parkingowe wydzielone są wokół Filii.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS.