W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przedmiot działalności

XML

Treść

Odpis

Rejestru Instytucji Kultury

Księga rejestrowa 3/2014 - Muzeum Historyczne w Legionowie


Dział pierwszy - Oznaczenie instytucji kultury


 1. Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury: Muzeum Historyczne w Legionowie

 2. Przedmiot działalności instytucji kultury: Gromadzenie zabytków i materiałów dokumentujących historię miasta Legionowa i Powiatu Legionowskiego drogą zakupów, przydziałów, zapisów, darowizn, przyjmowania depozytów, prowadzenie ewidencji, inwentaryzacji oraz klasyfikacji zbiorów, przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i dostępność dla badań naukowych, zabezpieczanie i konserwacja zbiorów, organizacja wystaw stałych, czasowych i objazdowych, prowadzenie działalności edukacyjnej, udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych, opracowywanie i publikacja inwentarzy, katalogów, przewodników po wystawach oraz wszelkich innych wydawnictw naukowych i popularnonaukowych, prowadzenie księgozbioru w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Muzeum oraz dyscyplin pomocniczych, udostępnianie zbiorów pracownikom nauki, młodzieży uczącej się i nauczycielom, szkolenie własnych pracowników, współpraca merytoryczna i szkoleniowa z innymi muzeami, współpraca z osobami i organizacjami społecznymi, których cele i zadania zbliżone są ze statutowymi zadaniami Muzeum. Muzeum może prowadzić jako dodatkową działalność m. in. w zakresie: handlu wydawnictwami, pamiątkami i innymi wyrobami, usług edukacyjnych, konserwatorskich i gospodarczych, organizacji imprez artystycznych, konferencji, spotkań i odczytów, usług turystycznych.

 3. Siedziba i adres instytucji kultury: ul. Adama Mickiewicza 23, 05-120 Legionowo

 4. Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury: Muzeum Historyczne w Legionowie jest samorządową instytucją kultury Gminy Legionowo utworzoną z dniem 1 sierpnia 2006 r. - Uchwałą Nr XLVIII/615/2006 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lipca 2006 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo.

 5. Cyfrowy identyfikator: REGON 140629347


Dział drugi - Organizacja instytucji kultury


 1. Informacja o złożeniu do rejestru statutu: Statut Muzeum Historycznego w Legionowie stanowi załącznik do Uchwały Nr XLVII/609/2006 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo.

 2. Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców: Od 1 sierpnia 2006 r. dr hab. Jacek Szczepański – powołanie na stanowisko dyrektora Muzeum Historycznego w Legionowie.

 3. Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień:
  Od 1 listopada 2006 r. Teresa Skibińska – Główny Księgowy Muzeum Historycznego w Legionowie na mocy umowy o pracę z dnia 1 listopada 2006 r.

 4. Nazwy i siedziby zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory w systemie informacji statystycznej: REGON 140629347, Utworzenie i rozpoczęcie działalności od 19 maja 2012 r. Filii "Piaski"Al. Sybiraków 23, 05-119 Legionowo.


Dział trzeci – Mienie instytucji kultury


 1. Informacja o złożeniu do rejestru bilansu instytucji kultury za ostatni rok: ostatni bilans złożono za rok 2019.


Dział czwarty – połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury

Wpisów brak.Odpis wydaje się celem przedłożenia odnośnym instytucjom.Za zgodność z Rejestrem


Prezydent Miasta Legionowo

(-)                   

mrg Roman Smogorzewski